1.  "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kęty"
PROJEKT ZAKOŃCZONY 31.01.2014r.