Aktualności

drukuj
2017-12-28

Bezpieczna +

Bezpieczna +

    22 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Bielanach przedświąteczny apel stał się doskonałą okazją do podsumowania działań realizowanych w ramach Rządowego Programu „BEZPIECZNA+”, a zarazem do ogłoszenia wyróżnień i wręczenia podziękowań.

     Nagrodzono laureatów, uczestników i opiekunów wszystkich zrealizowanych działań, wolontariuszy oraz członków Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podziękowano też osobom i organizacjom społecznym, które zaangażowały się w realizację trudnych przedsięwzięć wspomagając dyrektora, nauczycieli i uczniów w realizacji zadań.
      Dyrektor szkoły – Dariusz Mędrzak wręczył okolicznościowe statuetki i podziękowania zaproszonym gościom:

Burmistrzowi Gminy Kęty – p. dr inż. Krzysztofowi Janowi Klęczarowi,
Komendantowi Oddziału Maltańskiej Służby Medycznej w Kętach – p. Mariuszowi Zawadzie,
Funkcjonariuszowi Policji Komisariatu w Kętach – p. Dariuszowi Surmie,
Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach – p. Henrykowi Pawlusiakowi
Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach – p. Pawłowi Wójcikowi
Przewodniczącemu Rady Rodziców – p. Robertowi Mercie

      Realizacja Programu przebiegała do września do grudnia 2017r., a głównymi jego celami było: stworzenie bezpiecznej i przyjaznej uczniom szkoły, wzrost bezpieczeństwa i wykształcenie właściwych postaw społecznych u uczniów, wzrost zaufania rodziców o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku przez szkołę.

       W ramach Programu m. in.:

  • zorganizowano cykl szkoleń i warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom („Życie bez nałogów”,  „Narkotyki i dopalacze”, „Wolni od dymu”), bezpieczeństwa w sieci („Dziecko w świecie Internetu”, „Stop cyberprzemocy”), edukacji prawnej („Bezpieczni w szkole, bezpieczni w życiu), radzenia sobie z emocjami oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • utworzono Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działające na terenie szkoły;
  • przeprowadzono szereg działań z ramach Odblaskowej Szkoły (odblaskowe rajdy górskie, odblaskowy happening, akcję „Odblask dla każdego”, zbudowano miasteczko odblaskowe);
  • w ramach „Tygodnia dla bezpieczeństwa” odbyły się: konkurs  plastyczny, poetycki i wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego; warsztaty udzielania pierwszej pomocy; cykl warsztatów „Mediacje sposobem na rozwiązywanie konfliktów”, wieczorny próbny alarm przeciwpożarowy z udziałem zastępów OSP  z Bielan i Łęk oraz Służby Maltańskiej z Kęt;
  • promując zdrowy styl życia zorganizowano: warsztaty kulinarne, spotkanie z dietetykiem, akcję „Śniadanie daje moc”, Dzień Zdrowego Żywienia oraz wycieczki bez Fast foodów;
  • aktywnie działał wolontariat szkolny ("Dajemy szansę na lepsze jutro uczniom z Afryki", „Szlachetna Paczka”, „Zbiórka Żywności”);
  • na terenie szkoły utworzono stałą ekspozycję pod hasłem: „Bezpiecznie tu i tam”.

Program współfinansowany był ze środków otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” oraz środków własnych Gminy Kęty. Całkowity koszt realizacji wyniósł 38,5 tys. zł.