Aktualności

drukuj
2017-10-10

WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA W SZKOLE

WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA W SZKOLE

                   Spotkanie odbyło się w ramach wizytacji pasterskiej w parafii pw. św. Macieja Apostoła w Bielanach. Uroczyste przywitanie Księdza Biskupa przy wtórze pieśni religijnej zainicjowanej przez chór szkolny było wzruszające i podniosłe dla wszystkich zebranych. Uśmiechnięty Ksiądz Biskup witał zebranych gestem, słowem i uściskiem dłoni.

               Pierwsze słowa powitania wygłosił  Dyrektor Szkoły, a uczniowie wręczyli Jego Ekselencji  Księdzu Biskupowi kwiaty.  W swoim krótkim wystąpieniu Dyrektor Szkoły pan Dariusz Mędrzak podkreślił wagę tego spotkania dla szkoły, w której zawsze fundamentalne znaczenie miało  wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich. Wyraził nadzieję, że „wizyta Jego Ekscelencji Księdza Biskupa w progach naszej szkoły zapisze się nie tylko na stronach szkolnej kroniki, ale także w sercu każdego z nas oraz w pamięci Księdza Biskupa”.

               Spotkanie to uświetnił wzruszający i refleksyjny występ artystyczny przygotowany przez p. R. Bertolin i p. H. Bertolina z oprawą muzyczną szkolnego chóru. Nie zabrakło też wspólnego śpiewu i nastrojowej muzyki.

              Na zakończenie wizyty Ksiądz Biskup skierował do uczniów bardzo ciepłe słowa; słowa wsparcia i radosnego przesłania Słowa Bożego. Udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa, po czym udał się na zwiedzanie szkoły, a następnie na  spotkanie z nauczycielami szkół i przedszkoli z parafii Bielany oraz pracownikami administracji i obsługi.

                Była to dla nas niezwykła wizyta. Cieszymy się z tych odwiedzin i życzymy Jego Ekselencji Księdzu Biskupowi wielu Łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej Diecezji.