Aktualności

drukuj
2017-09-14

Bezpieczna +

Bezpieczna +
             „Bezpieczna+” to program rządowy, dzięki któremu nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na działania wspierające proces wychowawczo – dydaktyczny. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale także poza nią.
             

             Zaplanowane akcje w ramach  „Bezpiecznej+” prowadzić będą do podniesienia poziomu kompetencji uczniów, nauczycieli i  rodziców w obszarze bezpieczeństwa, zdrowego żywienia, ratownictwa medycznego, zagrożeń cyberprzestrzeni, umiejętności radzenia sobie ze stresem, unikania uzależnień oraz poprawy relacji rówieśniczych. Planowane rezultaty działalności w ramach dofinansowania obejmą także zwiększenie kompetencji  otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, szerzenie postawy tolerancji i wiedzy o prawach człowieka.  
            
  
         W naszej szkole zaplanowano m. in.:
  • zajęcia, warsztaty i spotkania w ramach zagadnień dotyczących bezpieczeństwa na drodze i udzielania pierwszej pomocy,
  • utworzenie Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  • cykl zajęć na temat bezpieczeństwa w sieci, cyberprzemocy, ochrony wizerunku,
  • realizacja programów edukacyjnych dotyczących zdrowego tryby życia,
  • piesze rajdy górskie, kuligi, zajęcia na pływalni i lodowisku,
  • wspólne przygotowanie posiłków i degustacja (stoły i parasole plenerowe),
  • cykl zajęć dotyczących przeciwdziałaniu agresji,
  • warsztaty i zajęcia dotyczące zagadnień z zakresu bezpieczeństwa w szkole i w życiu,
  • gry i zajęcia integracyjne z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu
            Na realizację zadań nasza szkoła otrzymała 38,5 tys. zł.