2014-04-02

Obchody Dnia Patrona

Obchody Dnia Patrona
PODRÓŻ Z TADEUSZEM KOŚCIUSZKĄ

21 marca 2014 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Bielanach uczczono 220 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej. Uczniowie klas drugich gimnazjum wsparci przez koleżanki i kolegów z klasy pierwszej i trzeciej pod opieką p. Henryka Bertolina zaprezentowali uczniom szkoły podstawowej i gimnazjalistom osiem wydarzeń z barwnego i ciekawego Tadeusza Kościuszki, który jest patronem Szkoły Podstawowej.

Przedstawiane wydarzenia:

1. Narodziny w Mereczowszczyźnie - 4 lutego 1746 roku.

2. Wizyta w Szkole Rycerskiej w Warszawie, do której Tadeusz Kościuszko uczęszczał od 1765 roku.

3. Pobyt w Ameryce i udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych nagrodzony awansem na generała armii amerykańskiej.

4. Odznaczenie orderem VIRTUTI MILITARI za szczególne bohaterstwo w bitwie pod Dubienką.

5. Przysięga na rynku krakowskim - 24 marca 1794 roku i objęcie formalnego przywództwa powstania jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej.

6. Bitwa pod Racławicami - 4 kwietnia 1794 roku: zdobycie rosyjskiej armaty przez kosynierów dowodzonych przez Wojciecha Bartosa.

7. Bitwa pod Maciejowicami - 10 października 1794 roku: ranny Tadeusz Kościuszko w niewoli rosyjskiej.

8. Emigracja w Solurze w Szwajcarii: 1808 – 1817.

9. Ciekawostka geograficzna: Najwyższy szczyt Australii - Góra Kościuszki 2.228m n.p.m.


Następnie uczniowie w klasach wykonali prace plastyczne zwiazane z życiem Tadeusza Kościuszki. Po opracowaniu materiałów zostaną one zamieszczone na naszej stronie.