2017-04-14

Rekrutacja do klasy I-szej Szkoły Podstawowej 2017/2018

Rekrutacja do klasy I-szej Szkoły Podstawowej 2017/2018

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach ogłasza nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bielanach na rok szkolny 2017/2018 dla dzieci urodzonych w roku 2010.
Nabór trwa od 14 kwietnia do 19 maja 2017 r.

Dzieci można zapisać drogą elektroniczną pod adresem: https://sp-kety.nabory.pl lub papierową w sekretariacie szkoły.


Bliższych informacji związanych z rekrutacją można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.00, tel. 338486053, adres e-mail: zsgbielany@edukacja.kety.pl

                                         Zapraszamy do zapoznania z ofertą szkoły na rok 2017/2018