2018-02-24

Rekrutacja do klasy I-szej Szkoły Podstawowej 2018/2019

Rekrutacja do klasy I-szej Szkoły Podstawowej 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bielanach ogłasza nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci urodzonych w roku 2011. Nabór trwa od 5 marca do 4 kwietnia 2018 r.

Dzieci można zapisać drogą elektroniczną pod adresem: https://sp-kety.nabory.pl lub papierową w sekretariacie szkoły.


Bliższych informacji związanych z rekrutacją można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.00, tel. 338486053, adres e-mail: spbielany@edukacja.kety.plZapraszamy do zapoznania z ofertą szkoły na rok 2018/2019